SON DAKİKA

ÇORUM TİME

ÇORUM HAVAALANI ŞEHRİ UÇURUR!

Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi Çorumlu hemşehrimiz Prof. Dr. Orhan Özçatalbaş, havaalanı tartışmalarına farklı bir pencereden yaklaştı.

ÇORUM HAVAALANI ŞEHRİ UÇURUR!
Bu haber 05 Ekim 2017 - 15:39 'de eklendi

“Havalimanı Çorum’un Günceli mi? Gündemi mi?” başlıklı bir makale kaleme alan Çorumlu Prof. Dr. Orhan Özçatalbaş, Çorum’a havaalanı ve demiryolunun gerekliliğine sanayi ve turizm potansiyelini hatırlatarak dikkat çekti. Ulaşımda dünyaya açılmak için havaalanının elzem olduğuna işaret eden Özçatalbaş, Çorum’un girişimci ve inovasyon ruhundan kaynaklı tartışmasız üretim ve teknolojik ihracat üssü olduğunu kaydetti. İhracatı yüksek olan büyük şehirler dahil bir çok ilden teknoloji kullanımının üst düzey olan Çorum’un, TR 83 Bölgesi (Çorum, Amasya, Tokat, Samsun) yanı sıra diğer tüm komşularından ihracat kapasitesinin yüksek olduğunu ifade etti.
+çorum Grafik 2.1
ÇORUM BÖLGENİN CAZİBE MERKEZİ

Bütün bu olumlu argümanlardan yola çıkarak Çorum’a havaalanı yapılmasının bölgeyi cazibe merkezi haline getirebileceğini, yeni şirketlerin doğabileceğini ve ülke ekonomisine katma değer sağlanabileceğini vurgulayan Özçatalbaş, Başbakan Binali Yıldırım’ın da Türkiye ortalamasının altındaki işsizlik oranı, ihracat rakamları, kendi kendine yetebilen bir il olması ve makine sanayisindeki gelişmişliği örnek göstermesinin Çorum’u öne çıkardığını dile getirdi.
+çorum Grafik 1
ÇORUM HAVAALANI NEDEN GEREKLİ?

Prof. Dr. Orhan Özçatalbaş: Esasen son 10 yılda Çorum’a yapılan kamu ve özel sektör yatırımlarının önemli bir iktisadi değişimin ortaya çıkmasına ve gelişmenin sağlanmasına yol açtığını memnuniyetle takip ediyoruz. Çorum çeşitli zamanlarda bazen hızlanan ve sonra yavaşlayan tempoda bazı konuları hep sıcak tutmasını bildi. Bunların başında demiryolu ve havayolu konusu geliyordu demek yanlış olmaz. Şimdilerdeyse gündemde hararetle tartışılan havalimanı konusu bulunuyor. Her şey bir yana esas olan hava yolu ulaşımı Çorum Ankara ulaşımı hızlandırmaktan ziyade, ülkemizin ve ihracat yaptığımız ve yapma potansiyelimiz olan ülkelere, teknoloji, sanayi ve tarım merkezlerine ulaşımını kolaylaştıracaktır. Bu kapsamda Çorum için hava limanı talebi; sadece konforlu bir ulaşımı insanımıza sağlamaktan ziyade, ülkemizin 2023 hedeflerine yüksek katkı vermek üzere Çorum iş dünyasını dünyayla buluşturmak, Çorum ekonomisini dünyaya entegre etmek, Hattuşa’yı dünyada talep edilir bir destinasyon haline getirmek için gereklidir.
+çorum Grafik 2
DIŞ DÜNYAYA NASIL AÇILACAĞIZ?

2016 yılında Hitit Üniversitesi Rektörlüğünün başarılı organizasyonunda “Her Yönüyle Çorum” tartışılmış ve bilim dünyasının ilgisi ve çalışmaları Çorum’a yönelmiş, sunulan bildirilerde Çorum’un tarihi derinliği, kültürel birikimi v iktisadi potansiyelinin yüksekliği bir kez daha vurgulanmış, bu toplantıya katılan akademisyenlerin önemli bir bölümü ise uzun yolculuk süresinden bahisle ulaşımla ilgili ihtiyacı dile getirmişlerdi.

ÇORUM’UN GİRİŞİMCİ BAŞARISI!

Özellikle 600 bine yaklaşan nüfus büyüklüğü ile 40. sırada olan Çorum ilk büyükşehir olacak ilk iller arasındadır. Yine imalat sanayine dayalı ihracatıyla 100’den fazla ülkeye bir milyar liradan fazla ihracat gerçekleştiren Çorum önemli bir “üretim ve teknolojik ihracat üssü” dür. Bu durum Çorum’u potansiyel bir “teknoloji uygulama ve geliştirme üssü” haline getirmektedir ve bugün Çorum ihraç ürünlerinde kullanılan teknolojinin yüksekliği bakımından Türkiye’nin en önemli ilk 10 ili arasındadır(Grafik 1). Özellikle toplam ihraç ürünlerinin %48’sinin orta yüksek ve yüksek teknoloji ürünleri olması Çorum’un söz konusu teknolojik düzey ve katma değer üreten sektörlere sahip olmak bakımından önemini, öncülüğünü ve inovatif girişimcilik kabiliyetini öne çıkarmaktadır.
çorum havaalanı (2)
TEKNOLOJİ AÇISINDAN ÇOK İYİ

Aynı kapsamda teknoloji kullanımı bakımından Çorum; mutlak değer olarak ihracat geliri Çorum’dan yüksek olan ve sanayi kenti olarak bilinen Kocaeli(%25), Kayseri(%29), Manisa, Samsun, Gaziantep, Kahramanmaraş gibi illerinden hatta Türkiye’nin toplam ihracatının yarısından fazlasını gerçekleştiren İstanbul’dan(%35) çok daha iyi durumdadır. Tabii konu TR 83 Bölgesi(Çorum,Amasya,Tokat,Samsun) ve tüm komşu iller açısından ele alındığında Çorum’un teknoloji yoğun üretimdeki ve ihracattaki üstünlüğü belirgin olarak ortaya çıkmaktadır. Öyle ki en yakın komşu il ile aradaki fark %12’den daha yüksektir. Bu kapsamda Çorum’un bu teknoloji yoğun üretimdeki üstünlüğünü pekiştirecek anlayışın hakim kılınmasına ve bunu destekleyen yeni atılımlara ihtiyaç bulunduğu söylemek gerekiyor.
Çünkü ihraç ürünlerinde teknoloji kullanım yoğunluğu %48 olan Çorum, Türkiye’nin en önemli ilk 10 ili içerisinde yer almaktadır. Ayrıca Grafik 2’de de görüldüğü gibi Çorum’a en yakın il olan Samsun’da teknoloji yoğunluğu %36 ve bunu Sinop(%14), Kırıkkale(%13), Amasya(%12), Çankırı(%7), Tokat(%5), Kastamonu(%4), Yozgat(%4) ve Kırşehir (%2) izlemektedir (TİM, 2015, TÜİK, 2014; AKTAŞ,T,2015).
havaalanı çorum (1)
TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGESİ

Bu durum teknoloji yoğun üretimin ihracatta önemli avantajlar sağladığını ve daha yüksek yararlar sağlayacağını göstermek bakımından önemlidir. Bu kapsamda Çorumun bir teknoloji üretim merkezi haline dönüştürülmesi yönünde yapılacak çalışmalar önemlidir. 2013 yılında kurulan “Çorum Teknoloji Geliştirme Bölgesi” bu alanda son derece önemli kayda değer bir girişimdir. Bu girişim Hitit Üniversitesinin liderliği ve yönlendiriciliğinde Organize Sanayi Bölgesi, Hitit Üniversitesi Rektörlüğü, Çorum İl Özel İdaresi ve Çorum Ticaret Sanayi Odasının ortaklığıyla oluşmuş bir anonim şirket olarak faaliyette bulunmaktadır. Bu oluşum “İleri Teknoloji Araştırmaları ve çalışmalarına destek vermek, ilerletmek; Teknoloji Yoğun Üretim ve Girişimciliği destekleyerek, yeni Şirketlerin dogmasına katkıda bulunmak, mevcut Şirketlerin sayılarını artırmak; İleri Teknolojiyi kullanan bu Şirketlere Üniversite içerisinde Araştırma ve teknoloji transferi için uygun ortam yaratmak; Araştırmacı ve vasıflı kişilere iş imkân yaratmak; Ar-Ge ve Yazılım yeteneği ve Geleneğine sahip Uluslararası Firmaların Bölge de yer almaları için gerekli Teknolojik Altyapıyı sağlamak ve Üniversite-Sanayi işbirliği ile yapılan araştırmaların, ekonomik değere dönüşmesine katkı sağlamak” gibi günümüz gerçekleriyle örtüşen hedefleri gerçekleştirmek üzere faaliyette bulunmaktadır. Tabii burada Çorum’un üretimde teknolojik üstünlüğünün daha ileri götürülmesi için Gebze’de 1972 yılında kurulan TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi (MAM) gibi bir birimin araştırma, geliştirme ve inovasyon alanında Çorum’da kurulması üzerinde durulması da yararlı olacaktır. Esasen TÜBİTAK’ın Çorum’da Gebze MAM benzeri bir yapıyı kurmak yönünde faaliyette bulunması konusu tartışılarak Çorum’un teknoloji yoğun üretim üstünlüğünün geliştirilmesi üzerinde yoğunlaşılmalıdır.
havaalanı
İŞTE ÇORUM EKONOMİSİNİN GÜCÜ

Yukarıda belirtilen veriler düşük teknolojili ürünlerden ziyade, orta yüksek ve yüksek teknolojili ürünler (%48) ihraç eden Çorum’un lojistik ve ulaşım ağları konusunda da son derece yüksek ulaşım ağlarıyla v olanaklarla donatılması gerektiğini işaret etmektedir. Konuyla ilgili olarak Hükümetin ve dolayısıyla Başbakan Sayın Binali Yıldırım’ın son Çorum ziyaretinde belirttiği istatistiki bilgiler Çorumun iktisadi gücünün farkında olunduğunu gösteriyor. Konuşmasında Sayın Başbakan Anadolu kaplanı olarak seslendiği Çorum’un potansiyelinden övgüyle bahsederken Türkiye’de işsizliğin yüzde10,6 olduğunu Çorum’da ise bu oranın yüzde 5 kadar olduğunu belirterek Çorum ekonomisinin gücüne güçlü vurgular yapıyor.
çorum havaalanı (1)
RASYONEL VE OBJEKTİF OLUNMALI

Çorum ili Karadeniz’i orta Anadolu’ya dahası Başkente, Akdeniz’e v Ege’ye bağlamakta olan stratejik bir noktada yer almaktadır. Ancak onlarca yıldan beri yetersiz kara yolu ağıyla dış dünyaya açılmak durumunda kalan Çorum son yıllarda yapılan yatırımlar ve hamlelerle modern karayolu ulaşım ağlarına sahip olmuştur. Bununla birlikte hızlı tren girişimiyle ulaşımda çok önemli yeni bir mecra açılmış ve havalimanı konusu ise hep tartışılagen konuların başında yer almıştır. Yukarıda da belirttiğimiz gibi havalimanı konusunu rasyonel ve objektif olarak değerlendirmek gerekiyor. Çünkü konu tekniktir ve bir şekilde duygusal davranıp konuyu mecrasından çıkarmak ve belirsizliğe sürüklemek hiç kimsenin arzu edeceği bir sonuç değildir. Buna göre; 1- Havalimanı konusu Çorum özelinde gurur meselesi yapılmaktan ziyade kaynak kullanım etkinliği ve toplumsal yarar açısından ele alınmalıdır. Buna göre; Çorum il sınırları içerisinde havalimanı yapılması rasyonelse bu durum uygun gerekçelerle tekrar ifade edilerek talep edilmelidir. 2- Havalimanlarına ulaşmak için kara ve demiryoluyla makul kabul edilen bir süre olan 25-30 dakikalık bir yolculukla Merzifon Havalimanına ulaşım mümkün olacaksa ve Çorum için bu karar rasyonelse (ve ayrıca İsminin Bodrum Milas gibi Çorum Amasya Bölge Havalimanı olarak belirlenmesiyle) bu yol da seçilebilir.
Bu noktada alınacak kararların oluşmasında her kesime ve özellikle akademi, iş dünyası ve teknisyenlere önemli görevler düşüyor.

Etiketler :
HABER HAKKINDA GÖRÜŞ BELİRT
3 ADET YORUM YAPILDI
Ahmet Yurtsever15 Ekim 2017 / 12:45

11973 te Corumlu bir aile olarak Almanyaya gittik. Eskiden arabayla gelirdik. Yada Ankara Istanbul havaakanina iner, estalarla Binbir güçlükle memlekete ukasirdik. Simdi 75 esiim 73 yasinda rahatsızlıklarımiz var. Memlekete ucak olmadığı için gelemiyoruz. Bizim gibi çok tanıdık Çorumlu hemşerilerimız var. Cocuklar ve torunlarda gitmek istiyor. Fakat ulasim cok zahmetli. Artık Enternasyonal havaalanı hemen Çorum a yapılmalı Biz hukumetimizi destekliyoruz. Unutulmasin Corum Ak partinin ilk belediyesi olmustu. Cumhurbaşkanımizdan istiyoruz. Bunu ancak ve ancak Cumhurbaşkanımız yapar. Şu ahır ömür de memlekete direk inmek istiyoruz. 973 te Corumlu bir aile olarak Almanyaya gittik. Eskiden arabayla gelirdik. Yada Ankara Istanbul havaakanina iner, estalarla Binbir güçlükle memlekete ukasirdik. Simdi 75 esiim 73 yasinda rahatsızlıklarımiz var. Memlekete ucak olmadığı için gelemiyoruz. Bizim gibi çok tanıdık Çorumlu hemşerilerimız var. Artık Enternasyonal havaalanı hemen Çorum a yapılmalı Biz hukumetimizi destekliyoruz. Unutulmasin Corum Ak partinin ilk belediyesi olmustu. Cumhurbaşkanımizdan istiyoruz. Bunu ancak ve ancak Cumhurbaşkanımız yapar. Şu ahır ömür de memlekete direk inmek istiyoruz.

Ahmet Yurtsever15 Ekim 2017 / 12:55

1973 te Corumlu bir aile olarak Almanyaya gittik. Eskiden arabayla gelirdik. Yada Ankara Istanbul havaakanina iner, estalarla Binbir güçlükle memlekete ukasirdik. Simdi 75 esiim 73 yasinda rahatsızlıklarımiz var. Memlekete ucak olmadığı için gelemiyoruz. Bizim gibi çok tanıdık Çorumlu hemşerilerimız var. Artık Enternasyonal havaalanı hemen Çorum a yapılmalı Biz hukumetimizi destekliyoruz. Unutulmasin Corum Ak partinin ilk belediyesi olmustu. Cumhurbaşkanımizdan istiyoruz. Bunu ancak ve ancak Cumhurbaşkanımız yapar. Şu ahır ömür de memlekete direk inmek istiyoruz.

Rasim Burhanoglu15 Ekim 2017 / 13:10

Çorumlu mütevazı olduğu için istemeyi yalvarmayi sevmez. Ama takdir edilmeyi sever herkes gibi. Türkiye nin de en önemli şehirlerinden biri. Yazilanlardan başka özelliklerini de Öğreniyoruz. Cumhurbaskanimiz bunu takdir eder diye bekliyoruz. 15 Temmuz Sehidimiz yiğit adam Erol OLÇAK in toprağına başkası yardım edemez. Havaalanı adı Çorum Akşemddin Havalimanı neden olmasın.

POPÜLER FOTO GALERİLER
SON DAKİKA HABERLERİ
İLGİLİ HABERLER