hacklinkcanlı bahis siteleriescortAcıbadem Escortizmir escort kızlardeneme bonusu veren sitelerhttps://www.ertecongress.org/casino sitelerisweet bonanzacanlı casino sitelerislot sitelericasinoslot oynaBüyü Bozmasteroid satın albitcoin nasıl alınırbonus veren sitelerdeneme bonusu veren sitelerkuşadası escortmalatya escortdeneme bonusu veren sitelerwww.ocianews.comescort ankaratatlı sözlükçankaya escortankara escortdeneme bonusu veren sitelerbonus veren sitelerbonus veren siteler

ÇORUM TİME

RADAR CEZALARINDA ÇORUM İLK 10’DA

RADAR CEZALARINDA ÇORUM İLK 10’DA
Ekleme Zamanı: 17 Şubat 2014 - 11:57

Son Güncelleme: 17 Şubat 2014 11:58 radar çorum (1)Em­ni­yet Ge­nel Mü­dür­lü­ğü, Şe­hir içi ve Böl­ge Tra­fik bi­rim­le­rin­ce 2012-2013 yıl­la­rı ara­sın­da ül­ke ça­pın­da ya­pı­lan ra­dar ce­za­la­rı­nın so­nuç­la­rı­nı mu­ka­ye­se et­ti.
Tra­fik ekip­le­ri ölüm­lü ve ya­ra­la­ma­lı ka­za­la­rın en önem­li ne­de­ni sa­yı­lan aşı­rı hı­za kar­şı sı­fır to­le­rans po­li­ti­ka­sı iz­le­di. Şe­hir içi ra­dar ce­za­la­rın­da Ri­ze bi­rin­ci çık­tı. Ri­ze­’yi; Şır­nak, Ka­ra­man, Si­vas, Van, Bay­burt, Is­par­ta, Çan­kı­rı, Ço­rum, To­kat, Bar­tın, Nev­şe­hir ta­kip et­ti. Şe­hir dı­şın­da ya­zı­lan hız ce­za­la­rın­da ise Hak­ka­ri bi­rin­ci il ol­du.
2013’te hız ku­ra­lı­nı ih­lal eden 2 mil­yon 606 bin 154 sü­rü­cü­ye şe­hir­le­ra­ra­sı yol­lar­da, 1 mil­yon 919 bin 267 sü­rü­cü­ye de şe­hir için­de ce­za ke­sil­di­ği or­ta­ya çık­tı. Ra­da­ra dü­şen hız tut­ku­nu sü­rü­cü­ler hem ağır pa­ra ce­za­la­rı hem de ce­za pua­nı ile kar­şı kar­şı­ya kal­dı.

İSTANBUL YAYA KALDI

Şe­hir içi ra­dar ce­za­la­rın­da 72 il he­def­le­ri tut­tu­rur­ken, 9 il ba­şa­rı­sız ol­du. Hak­ka­ri şe­hir mer­ke­zin­de 2012 ve 2013’te ra­dar ce­za­sı ya­zıl­ma­dı­ğı or­ta­ya çık­tı.
İs­tan­bu­l’­da şe­hir için­de­ki ra­dar ce­za­la­rı yüz­de 7 düş­tü. 2012’de 297 bin 556, 2013’te 276 bin 781 ara­ca hız ce­za­sı ya­zıl­dı. Şe­hir içi ra­dar ce­za­la­rın­da en ba­şa­rı­sız il­ler ara­sın­da; Hak­ka­ri, Bur­sa, İs­tan­bul, Te­kir­dağ, Art­vin, Ça­nak­ka­le, Bit­lis, Bo­lu ve Er­zu­rum yer al­dı. Bu il­ler­de­ki ra­dar ce­za­la­rı yüz­de 6 ila yüz­de 98 ora­nın­da azal­dı.

3 İL SINIFTA KALDI

Bugün’ün haberine göre, şe­hir­le­ra­ra­sı ra­dar ce­za­la­rın­da 78 il he­de­fi tut­tu­rur­ken, yal­nız­ca 3 il sı­nıf­ta kal­dı. Iğ­dı­r’­ın şe­hir dı­şın­da hem 2012, hem de 2013’te hiç ra­dar ce­za­sı ke­sil­me­di. Si­irt ve Muş kı­rık not al­dı. 2013’te 4 mil­yon 525 bin 421 araç sü­rü­cü­sü­ne ra­dar ce­za­sı uy­gu­lan­dı.

HABER HAKKINDA GÖRÜŞ BELİRT
Yorum Yok

Bu yazı yorumlara kapatılmıştır.

ÇORUM'UN EN BÜYÜK HABER SİTESİ