ÇORUM TİME

KIRSAL KALKINMAYA SÜPER DESTEK

KIRSAL KALKINMAYA SÜPER DESTEK
Çorum Time Haber Hattı 333 01 20( [email protected] )
01 Ağustos 2013 - 14:18

Son Güncelleme: 6 Ağustos 2013 14:10 Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu, kırsal alanlardaki yatırımlara hibe yoluyla destek veriyor. Tarıma dayalı yeni bir iş kurabilir ya da mevcut işinizi büyütebilirsiniz. Yatırım bütçesi en düşük 10 bin, en yüksek 3 milyon euro olan tüm projelere % 65’e varan hibe desteği var…
TARIM ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) “Kırsal Kalkınma Programı” kapsamında yatırım bütçesi en düşük 10 bin, en yüksek 3 milyon euro olan projelere yüzde 50 hibe desteği veriyor. Söz konusu program, bu yılsonuna kadar sürecek. Desteğin oranı bazı alanlarda yüzde 65’e kadar çıkıyor. Programın toplam bütçesi ise 874 milyon euro’su AB’den olmak üzere 1 milyar 165 milyon euro… Kırsal Kalkınma Programı’ndan halen aralarında Çorum’un da bulunduğu 20 il yararlanabiliyor. Kırsal Kalkınma Programı kapsamındaki yatırım desteklerinden yararlanabilmek için TKDK tarafından dönem dönem duyurulan teklif çağrılarını takip etmek gerekiyor.

ÇORUM’UN ARICILIK POTANSİYELİ YÜKSEK

2TKDK Çorum İl Koordinatörü Emin Serdar Kurşun, köyden kente göçü önlemek ve tersine göçü harekete geçirmek amacıyla “Çorum’un arıcılık ve turizm potansiyeli çok yüksek. Projelere göre yüzde 50-65 arasında hibe desteği veriliyor” dedi. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) Çorum İl Koordinatörü Emin Serdar Kurşun, Akasya Dergisi Genel Yayın Yönetmeni Fatma Zehra Hız’a, Avrupa Birliği’nden (AB) kırsal kalkınma için sağlanacak IPARD hibe destek programları hakkında bilgi verdi.

PROJELERE YÜZDE 65’E VARAN HİBELER VAR

IPARD kapsamında, köyden kente göçü önleyecek, insanların yerinde geçinmesini sağlayacak projelerin destekleneceğini ifade eden Kurşun, “AB hibelerinin kullanımında, projelere göre yüzde 50-65 arasında hibe desteği veriliyor. Kalan bölümün öz kaynak olarak karşılanması gerekiyor. Katılımcıların yapacağı katkı payı da düşünüldüğünde 2023 yılına kadar kırsal kalkınma için 5 milyar euro yatırım gerçekleştirilmesi hedefleniyor” dedi.

ÜRETİCİYİ ŞİMDİDEN HAZIRLIYORUZ

Kırsaldaki üretim faaliyetlerini desteklemek ve üretimin AB’ye uyumu sağlamak için çalışmalar yürütüldüğünün altını çizen Kurşun, şunları söyledi: “Çorum’da et ve süt üretimini, meyve pazarlama ve işleme tesislerini destekliyoruz. Bu alanların AB kapsamında yeniden yapılandırılmasını amaçlıyoruz. AB’ye girdiğimizde standart eksikliğinden kaynaklanan bir pazar kaybı yaşamak istemiyoruz. Üreticiyi şimdiden AB’ye hazırlıyoruz. Kırsalda ekonomik faaliyetlerin çeşitlendirilmesi için de çalışmalarımızı sürdürüyoruz.

TANITIM FAALİYETLERİ YAPIYORUZ

5Arıcılık, süs bitkileri, tıbbi ve aromatik bitkiler, yöresel gıda ürünleri, el sanatları ve kırsalda turizm de destek alanlarımız arasında yer alıyor. Çorum’un arıcılık ve turizm potansiyeli çok yüksek. Bu alanlarda farkındalığı artırmak ve turizm potansiyelini harekete geçirmek için tanıtım faaliyetleri yapıyoruz. İnsanımızın kırsalda değişik ekonomik faaliyetlerle geçimini sağlayacağı alanların farkına varmalarını ve bizden destek alarak kendi topraklarında çalışmaları için gayret gösteriyoruz.”

KADINLAR AVANTAJLI

IPARD kapsamında desteklemelerin ürüne değil, AB şartlarına uygun kurulacak tarımsal tesislere yapılacağını söyleyen Kurşun, “Kırsal kesimde kadınlar, 40 yaşın altında olanlar ve dağ köylerinde oturanlar, kredi kullandırılması açısından daha avantajlı konumda bulunuyor. İller bazında farklı destekler ve projeler uygulanacak. Süt, et üretimi ve bu ürünlerin işlenmesi-pazarlanması, meyve sebze ve su ürünlerinin işlenmesi ve pazarlanması, çiftlik faaliyetlerinin çeşitlendirilmesi, yerel ürünler ve mikro işletmelerin geliştirilmesi, kırsal turizm, su ürünleri üretimine yönelik projeler destek kapsamında bulunacak” diye konuştu.

PROJE HAZIRLANIRKEN NELERE DİKKAT ETMELİ?
HANGİ ALANLARDAKİ PROJELERE HİBE DESTEĞİ VAR?

6Destek alabilmek için TKDK tarafından herhangi bir teminat istenmiyor. Ancak başvuru sahibi, projeyi yürütecek mali güce sahip olduğunu iş planında göstermek durumunda. Özkaynakların yetersiz olduğu durumlarda banka kredisi kullanılabiliyor. Ancak projenin amacı ve sürdürülebilirliği için gerekli olan hiçbir taşınır ve taşınmaz mal bankalara teminat olarak gösterilemiyor.

DESTEKLENECEK PROJELER NASIL SEÇİLİYOR?

İl koordinatörlüklerinde ön kontrolleri yapılan projelerin kontrol işlemleri TKDK merkezinde tamamlanıyor. Değerlendirme sonucunda uygun bulunan projeler, seçim kriterlerine en yüksek puandan başlayarak sıralanıyor ve ayrılan bütçe dikkate alınarak desteklenmek üzere seçiliyor.
İŞLETMENİN KURULACAĞI YER KİRALANABİLİR Mİ?
İşletme yeri mülkiyetinin başvuru sahibine ait olması gibi bir zorunluluk yok. Kiralama da yapılabiliyor. Ancak kira sözleşmesinin asgari proje uygulama süresi artı 5 yıllık dönemi kapsaması gerekiyor.

SÜT İŞLEME TESİSLERİ

tarim-kirsal-kalkinmaBu program kapsamında, süt üreten küçük ve orta ölçekli tarımsal işletmeler tarafından geliştirilen projeler desteklenecek. Hazırlanacak projelerin bütçesi en az 15 bin, en fazla 1 milyon euro olabilecek. Projeler süt üreten tarımsal işletmelerin modernize edilmesi, ilgili AB standartlarına yükseltilmesi ve iyi tarım uygulamalarıyla ilgili olmalı. 10-100 baş süt ineği ya da 50-300 baş koyun ya da keçi sahibi olan küçük ve orta ölçekli işletmeler tanıma giriyor.
SÜT VE SÜT ÜRÜNLERİ
Süt ve süt ürünlerinin işlenmesi ve pazarlanması kapsamında, günlük kapasiteleri 10-70 ton arasında olan küçük ve orta büyüklükteki işletmeler desteklenecek. Ayrıca üretici örgütlerinin süt toplama tesisleri kurmaları da destek kapsamında. Projelerin yatırım bütçesi, süt işleyen işletmeler için en az 50 bin, en fazla 3 milyon euro olarak belirlenmiş. Süt toplayan üretici örgütleri tarafından geliştirilecek projelerin büyüklüğü ise en az 25 bin, en fazla 1 milyon euro.

ET İŞLETMELERİ

Kırmızı et ve kanatlı eti üreten tarımsal işletmelere yönelik destek kapsamında 30-250 baş sığır, 100-300 baş koyun, 100-300 baş keçi, 5 bin-20 bin broyler ya da 8 bin hindi sahipleri yararlanabiliyor. Projelerin büyüklüğü kırmızı et için 20 bin ile 1 milyon, kanatlı eti için 15 bin ile 500 bin euro arasında değişiyor.

ET ÜRÜNLERİNİN İŞLENMESİ

Et ve et ürünlerinin işlenmesi ve pazarlanması bölümünde desteklenecek alanlar dört başlık altında toplanmış. Bunlar üçüncü sınıf kesimhaneler dışında kalan birinci ve ikinci sınıf kesimhanelerin (sığır, keçi, koyun) altyapılarının iyileştirilmesi, küçük ölçekli kırmızı et işleme tesisleri ve kanatlı eti işleme ve pazarlama, küçük ve orta ölçekli kanatlı eti kesimhanelerinin (kombinalara ait olanlar dahil) altyapılarının iyileştirilmesi ve küçük ölçekli kanatlı eti işleme tesislerinin AB standartlarına yükseltilmesi şeklinde sıralanıyor. Her bir projenin toplam değeri en az 30 bin, en fazla 3 milyon euro olarak belirlenmiş.

MEYVE VE SEBZE İŞLENMESİ

Ayıklama, tasnif ve paketleme yapan ve entegre soğuk hava tesisleri bulunan küçük ve orta ölçekli işletmelerin geliştirdiği projeler destekleniyor. Depolama ve saklamaya yönelik soğuk hava depolarının kurulması, hasat zamanında ürünlerin turfanda kullanımının kolaylaş tırılması ve ben zeri alanlard geliştirilen pre jelere hibe veri yor. Proje büyü lüğünün 50 t ile 1 milyon 1 bin euro araşır olması gerekiyor.

ÇİFTLİK FAALİYETLERİ

Çiftlik faaliyetlerinin çeşitlendirilmesi ve geliştirilmesi programı kapmasında mikro ve küçük ölçekli tarımsal işletmelere ve üretici örgütlerine, arıcılık yapanlara, bal üretenlere, tıbbi ve aromatik özelliği olan bitkileri eken, toplayan ya da bunları işleyip pazarlayanlara hibe veriliyor. Dağlık alanlarda ya da kadınların ve genç çiftçilerin sorumluluğunda başlatılacak projelerine öncelik tanınıyor. Yapılacak yatırımın tutarı 10 ile 250 bin euro arasında değişiyor.

YEREL ÜRÜNLER

Yerel ürünler ve mikro işletmelerin geliştirilmesi kapsamında, geleneksel el sanatları (nakış, cam eşya, sedef kakmacılığı, hasır dokuma, gümüş işleri, seramik üretimi, çinicilik, keçe yapımı, halı-kilim dokuma) destekleniyor. Projeler kırsal alanlarda (nüfusu 20 binin altında olan yerleşim birimleri) olmalı.

KIRSAL TURİZM

kapakKırsal turizm programı Amasya, Çorum, Diyarbakır, Erzurum, Hatay, Kahramanmaraş, Kars, Konya, Samsun, Sivas, Şanlıurfa, Tokat ve Trabzon’da geçerli. Bu programla mikro girişimciler veya çiftçiler tarafından kurulacak pansiyon, konaklama ve restoran hizmetlerinin gelişimi, çiftlik turizmi tesislerinin kurulması ve geliştirilmesi, sportif akti-viteler, doğa gezisi, tarihi geziler gibi alanlarda geliştirilecek projeler destekleniyor. Konaklama tesisleri en fazla 15 yatak (tek-çift) kapasitesinde olmalı. Dağlık alanlarda başlatılan projelere ve kadınların sorumluluğunda yürütülen projelere öncelik veriliyor. Projelerin bütçesi en az 15 bin, en fazla 400 bin euro olacak. Turizm İşletme Belgesi sadece konaklama tesislerinden isteniyor.

HABER HAKKINDA GÖRÜŞ BELİRT
Yorum Yok

Bu yazı yorumlara kapatılmıştır.

ÇORUM'UN EN BÜYÜK HABER SİTESİ

çorlu halı yıkamabeylikdüzü halı yıkamamalatya halı yıkamaankara masaj salonuxslotcasibomhttps://bahisanalizleri.com/ Grandpashabet güncel girişjojobetizmir escortbetofficePusulabetKlasbahisbetkomBetco altyapılı siteleronwinbetlikebettickethilbetmegapariwonodddiyarbakır masaj salonuelazığ masaj salonuantalya psikologefes casinograndbettingtruvabetbahiscasinotarafbetbahiscommariobetbetistmarkajbetbetinematadornetcasibombelugabahisbetebet1xbetasyabahiscasinovalediscountcasinoelexbetfavoribahisizmir psikologesenyurt masaj salonubahiscombahiscombelugabahisbelugabahisbetistbetistceltabetceltabetklasbahisklasbahismariobetmariobetrestbetrestbettarafbettarafbettipobettipobetcasibomcasibomcasibomcasibomstarzbetsahnebetlimanbetredwinmatadorbetmatadorbetbetkombetkomhttps://www.arabaoyunu.org/bodrum escortdenizli çilingireskişehir çilingirsultanbeyli çilingircasibomcasibomcasibomcasibommarsbahis7slotsbahigobahis1000bahisalbaymavibaywinbetexperbetkanyonbetkolikbetkombetlikebetmatikbetnisbetonredbetorspinbetparkbetperbetroadbetsatbettiltbetturkeybetvolehttps://www.cekmekoyescort.net/grandpashabetadana klima24wincratosslotelitbahisfavorisenfunbahisgorabetbodrum klima servisiantalya klima servisivan halı yıkamaadana psikologsultangazi klima servisihilbetikimisliimajbetintobetjasminbetSivas escort bayanhttps://kilpatrickspub.com/jetbahiskralbetligobetlordbahismarsbahismeritkingmilanobetmobilbahismostbetankara günlük kiralık evmersin günlük kiralık evmrbahisneyinenoktabetnorabahisoleybetonbahisonwinorisbetparmabetperabetpiabetpinuppokerbetapusulabetredwinrexbetromabetsahabetsavoybettingbetkompiabetbahiscommariobetcasibom giriştarafbetbahis siteleriblackjack siteleriCasinoBonanzacasino bonanzadeneme bonusurulet sitelerisweet bonanzacasino sitelericasino sitelericasino sitelericasino1xbetbahis sitelerisupertotobettulipbettumbetpadisahbetvdcasinovenusbetwinxbetbetkombahiscomcasibom girişbonusvdcasinoAliağa escortstarzbet girişMatadorbetsahabet güncelbursa günlük kiralık evmatadorbetizmir temizlik şirketleritarafbetparibahisjojobet girişankara escortladesbet girişladesbet girişladesbet girişmarsbahisCasibom güncel giriş7slotsasyabahisbahis1000bahisalbahsegelbaywinbetebetbetexperbetkolikbetmatikbetonredbetorspinbetroadbettiltbetturkeybetvolecasibomcratosslotdumanbetelitbahisextrabetfunbahisgorabetgrandpashabethilbetimajbetjasminbetkalebetkralbetlimanbetmaltcasinomarkajbetmatbetmilanobetmobilbahismostbetgirisneyinenorabahisonwinpalacebetparmabetperabetpokerbetaredwinrexbetrokubetsahabetsavoybettingtarafbettruvabettumbetxslotartemisbitbaymavibetebetbetkolikbetkombetperbettiltceltabetimajbetklasbahisligobetlimanbetmariobetmatbetneyinesahabetKadıköy Escortataşehir escortpendik escortantalya airport transferbeylikdüzü escortgaziemir çilingirkonya günlük kiralık evbetturkeyhttps://www.101tally.com/starzbetBeylikdüzü Escortbetpasrestbetklasbahisbetebetbelugabahistarafbetbetkombetistmarkajbetparibahisbetinegobahisbettiltbetnisbetsatbetorspinligobetbetkanyonbaywinrokubetcratosslotgorabetelexbetfunbahisartemisbetbetparkbetmatikoleybetbetlikekralbetperabetlimanbetsavoybettingintobetdiscount casinobahsegelmostbetbetroadjasminbethilbetvenüsbetasyabahisredwinbetkolikdinamobetmilanobetelitbahisorisbetpusulabetaresbetpolobetdumanbetmatbetpalacebetmrbahistulipbetnorabahismilosbetbetvoleonbahisbetexperbetperbahigopokerbetalordbahiscasinovalebetonredbahis1000baymaviakcebetnoktabetneyinefavorisenbetgitbetcupstarzbethiltonbetsetrabetmelbetbetnanokazandrapokerklasmaltcasinoeskişehir halı yıkamaistanbul escort bayancasibomhttps://www.villageofdannemora.com/postegro lilihttps://litkovskaya.com/megaparibetticketwonoddonbahisBetpascasibomcasibommarsbahismarsbahisankara psikologçorlu halı yıkamabeylikdüzü halı yıkamamalatya halı yıkamaankara masaj salonuxslotcasibomhttps://bahisanalizleri.com/ Grandpashabet güncel girişjojobetizmir escortbetofficePusulabetKlasbahisbetkomBetco altyapılı siteleronwinbetlikebettickethilbetmegapariwonodddiyarbakır masaj salonuelazığ masaj salonuantalya psikologefes casinograndbettingtruvabetbahiscasinotarafbetbahiscommariobetbetistmarkajbetbetinematadornetcasibombelugabahisbetebet1xbetasyabahiscasinovalediscountcasinoelexbetfavoribahisizmir psikologesenyurt masaj salonubahiscombahiscombelugabahisbelugabahisbetistbetistceltabetceltabetklasbahisklasbahismariobetmariobetrestbetrestbettarafbettarafbettipobettipobetcasibomcasibomcasibomcasibomstarzbetsahnebetlimanbetredwinmatadorbetmatadorbetbetkombetkomhttps://www.arabaoyunu.org/bodrum escortdenizli çilingireskişehir çilingirsultanbeyli çilingircasibomcasibomcasibomcasibommarsbahis7slotsbahigobahis1000bahisalbaymavibaywinbetexperbetkanyonbetkolikbetkombetlikebetmatikbetnisbetonredbetorspinbetparkbetperbetroadbetsatbettiltbetturkeybetvolehttps://www.cekmekoyescort.net/grandpashabetadana klima24wincratosslotelitbahisfavorisenfunbahisgorabetbodrum klima servisiantalya klima servisivan halı yıkamaadana psikologsultangazi klima servisihilbetikimisliimajbetintobetjasminbetSivas escort bayanhttps://kilpatrickspub.com/jetbahiskralbetligobetlordbahismarsbahismeritkingmilanobetmobilbahismostbetankara günlük kiralık evmersin günlük kiralık evmrbahisneyinenoktabetnorabahisoleybetonbahisonwinorisbetparmabetperabetpiabetpinuppokerbetapusulabetredwinrexbetromabetsahabetsavoybettingbetkompiabetbahiscommariobetcasibom giriştarafbetbahis siteleriblackjack siteleriCasinoBonanzacasino bonanzadeneme bonusurulet sitelerisweet bonanzacasino sitelericasino sitelericasino sitelericasino1xbetbahis sitelerisupertotobettulipbettumbetpadisahbetvdcasinovenusbetwinxbetbetkombahiscomcasibom girişbonusvdcasinoAliağa escortstarzbet girişMatadorbetsahabet güncelbursa günlük kiralık evmatadorbetizmir temizlik şirketleritarafbetparibahisjojobet girişankara escortladesbet girişladesbet girişladesbet girişmarsbahisCasibom güncel giriş7slotsasyabahisbahis1000bahisalbahsegelbaywinbetebetbetexperbetkolikbetmatikbetonredbetorspinbetroadbettiltbetturkeybetvolecasibomcratosslotdumanbetelitbahisextrabetfunbahisgorabetgrandpashabethilbetimajbetjasminbetkalebetkralbetlimanbetmaltcasinomarkajbetmatbetmilanobetmobilbahismostbetgirisneyinenorabahisonwinpalacebetparmabetperabetpokerbetaredwinrexbetrokubetsahabetsavoybettingtarafbettruvabettumbetxslotartemisbitbaymavibetebetbetkolikbetkombetperbettiltceltabetimajbetklasbahisligobetlimanbetmariobetmatbetneyinesahabetKadıköy Escortataşehir escortpendik escortantalya airport transferbeylikdüzü escortgaziemir çilingirkonya günlük kiralık evbetturkeyhttps://www.101tally.com/starzbetBeylikdüzü Escortbetpasrestbetklasbahisbetebetbelugabahistarafbetbetkombetistmarkajbetparibahisbetinegobahisbettiltbetnisbetsatbetorspinligobetbetkanyonbaywinrokubetcratosslotgorabetelexbetfunbahisartemisbetbetparkbetmatikoleybetbetlikekralbetperabetlimanbetsavoybettingintobetdiscount casinobahsegelmostbetbetroadjasminbethilbetvenüsbetasyabahisredwinbetkolikdinamobetmilanobetelitbahisorisbetpusulabetaresbetpolobetdumanbetmatbetpalacebetmrbahistulipbetnorabahismilosbetbetvoleonbahisbetexperbetperbahigopokerbetalordbahiscasinovalebetonredbahis1000baymaviakcebetnoktabetneyinefavorisenbetgitbetcupstarzbethiltonbetsetrabetmelbetbetnanokazandrapokerklasmaltcasinoeskişehir halı yıkamaistanbul escort bayancasibomhttps://www.villageofdannemora.com/postegro lilihttps://litkovskaya.com/megaparibetticketwonoddonbahisBetpascasibomcasibommarsbahismarsbahisankara psikolog